O nama

Zdravo!


Mi, članice i članovi 7. saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, ovim blogom želimo informirati zainteresiranu javnost, a prvenstveno organizacije civilnog društva, o radu Savjeta i temama koje su povezane s uvjetima za razvoj i funkcioniranje civilnog društva.


Savjet za razvoj civilnoga društva, zajedno s Uredom za udruge Vlade RH i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, čini jezgru institucionalnog okvira za djelovanje i razvoj civilnoga društva u Hrvatskoj. Od svog osnutka 2005. godine, Savjet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva. Radi se o tijelu u kojem su predstavnici civilnog društva i tijela državne uprave nerijetko konstruktivno raspravljali o problemima s kojima se civilno društvo suočava, a povremeno iznalazili i zajednička rješenja.


Savjet se sastoji od predstavnika s jedne strane tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi, itd.) te lokalnih i područnih vlasti (Udruga gradova i Udruga općina), a s druge strane predstavnika civilnoga društva iz 14 područja djelovanja: Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja, Djelovanje mladih, Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Kultura, Skrb o djeci, Skrb o osobama s invaliditetom, Socijalna skrb, Sport, Tehnička kultura, Zaštita i promicanje ljudskih prava, Zaštita okoliša i održivi razvoj, Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja, Zaštita potrošača i Turizam te iz civilnodruštvenih zaklada i socijalnih partnera (sindikata i udruga poslodavaca). Predstavnici iz civilnog društva biraju se otvorenim pozivom za kandidature u specifičnim područjima njihovog djelovanja, kao par kandidata i zamjene. Kandidate mora kandidirati organizacija civilnog društva koja djeluje u tom području. Potom se sve važeće kandidature javno objavljuju, uz popratne biografije i motivacijska pisma te organizacije civilnoga društva kroz definirani period dopisno (poštom) glasaju za predstavnike u područjima u kojima djeluju. Svaka organizacija može dati glas samo jednom kandidatu te samo u jednom području i to u području u kojem djeluje prema statutarnom opredjeljenju.

Nažalost, u 6. sazivu, odnos nadležnih institucija prema predstavnicima organizacija civilnog društva u Savjetu, uvelike se promijenio, a rasprave unutar Savjeta prestale biti konstruktivne. Situacije se dodatno pogoršala sa 7. sazivom, koji djeluje od svibnja 2020. godine. Savjet je sastavljen tako da su predstavnice udruga redovito preglasane od strane brojčano nadmoćnijih predstavnika tijela javne uprave. Da, dobro ste pročitali, civilno društvo je manjina u Savjetu za razvoj civilnog društva. Zahtjevi i prijedlozi predstavnika organizacija civilnog društva rijetko se uvažavaju, a upiti se ignoriraju. Sjednice se u ovom sazivu održavaju mnogo rjeđe nego inače, a izmjene Poslovnika Savjeta donesene na samom početku ovoga saziva dovele su do smanjene transparentnosti rada Savjeta.


Ukratko, Savjet više nije mjesto suradnje organizacija civilnog društva i Vlade RH, već tijelo kojim se ta suradnja fingira. Takvo stanje je neodrživo i štetno za civilno društvo u Hrvatskoj i vrijednosti koje zastupamo. Čvrsto smo uvjereni da Savjet kao tijelo može i treba djelovati konstruktivno u interesu civilnog društva i u tom smjeru želimo, zajedno s ostatkom civilnog društva, i djelovati.


Iako putem već uspostavljenih internih kanala kontinuirano obavještavamo udruge u našim sektorima o zbivanjima u Savjetu, osvijestili smo zadnjih mjeseci da nam je potrebno jedno mjesto na kojem ćemo dokumentirati informacije o djelovanju Savjeta, informirati kolegice i kolege iz sektora, ali i druge zainteresirane aktere. Stoga ćemo na ovom blogu redovito izvještavati o našem djelovanju u Savjetu, sjednicama Savjeta i temama kojima se Savjet bavi, i ponuditi svoje viđenje onoga što se u Savjetu događa.


Pratite naše blog postove i slobodno nas kontaktirajte sa svojim komentarima, pitanjima i prijedlozima na: info@udruge.org.


Vaši predstavnici/e u Savjetu za razvoj civilnoga društva,

Blaženka Sečkar (Gong), Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja

Sven Janovski (Mreža mladih Hrvatske), Djelovanje mladih

Domagoj Šavor (Clubture), Kultura

Branka Mrzić Jagatić (RODA), Skrb o djeci

Nikola Tadić (Savez udruga za autizam Hrvatske), Skrb o osobama s invaliditetom

Ivan Novosel (Kuća ljudskih prava) i Sara Lalić (Centar za mirovne studije), Zaštita i promicanje ljudskih prava

Željka Leljak Gracin (Zelena akcija) i Iris Beneš (Brodsko ekološko društvo), Zaštita okoliša i održivi razvoj